Něco pro chytré hlavičky - ŘEŠENÍ

Prosinec

„Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.“
Seneca
 

Listopad

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“
Seneca
 

Říjen

„Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím.“
Seneca
 

Září

„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“
Elbert Green Hubbard
 

Srpen

„Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí.“
Tomáš Garrique Masaryk
 

Červenec

„Myslím, že tím nejskutečnějším náboženstvím je dobré srdce.“
Dalajláma
 

Červen

„Přátelství a láska potřebují důvěru, tu nejhlubší a nejopravdovější.“
Wilhelm Von Humboldt
 

Květen

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“
Albert Einstein
 

Duben

„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“

Březen

1. Březnové slunce má krátké ruce.
 
2. Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
    Že mýty mají větší moc než historie.
    Že sny jsou mocnější než skutečnost.
    Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.
    Že smích je jediným lékem na zármutek.
    A věřím, že láska je silnější než smrt.
 

Únor

1. Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
 
2. Smutným údělem králů a krásných žen je, že v davu lichotníků, který je obklopuje, nemohou rozeznat přítele.
 

Leden

1. Leden jasný, roček krásný.
 
2. Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít.
 
 
 
 
 
 

pondělí 15 - 19 hod.

Obecní knihovna Syrovice, Syrovice 298, 664 67, Syrovice, e-mail: knihovnasyrovice@seznam.cz