Současnost

 
  • půjčování knih z fondu knihovny
  • půjčování knih výměnného fondu (novinky dočasně knihovně zapůjčené)
  • půjčování časopisů 
  • k nahlédnutí historické dokumenty o obci (fotografie, doklady, mapy apod.)
  • čítárna
  • bezplatný přístup k internetu
 
 

V současné době má knihovna ve svém fondu více než 6247 knih. Nyní knihovnu pravidelně navštěvuje 104 čtenářů, z toho 46 dětí. V loňském roce bylo realizováno zhruba 5000 výpůjček knih a 700 výpůjček časopisů.

Navštivte také naši knihovnu v budově obecního úřadu v I. patře.

 

 
 
 
 
 
 

pondělí 15 - 19 hod.

Obecní knihovna Syrovice, Syrovice 298, 664 67, Syrovice, e-mail: knihovnasyrovice@seznam.cz